Cén fáth a nglacfainn ballraíocht?

Má chláraíonn tú mar bhall de Chlub Chonradh na Gaeilge, beidh neart pribhléidí agat:

  • Carta Ballraíochta le lascaine 5% - 10% ar dheochanna
  • Deoch amháin saor in aisce ar do Lá Breithe
  • Lascaine 10% ar ranganna Gaeilge de chuid Chonradh na Gaeilge
  • Iontráil saor in aisce ar imeachtaí áirithe i gClub Chonradh na Gaeilge
  • Cead imeachtaí a reáchtáil sa Chlub
  • Beidh 'Crannchur na mBall' ar siúl uair sa ráithe do bhaill den Chlub amháin, ina mbronnfar duais faoi leith ar bhall a dtarraingeofar ainm as hata.
  • Ceangal le grúpa atá ar an bhfód le beagnach 50 bliain anuas agus atá lárnach i gcur chun cinn na teanga i mBaile Átha Cliath
  • Incháilitheacht le seasamh do Choiste Eagrúcháin Chlub Chonradh na Gaeilge ag an gCruinniú Cinn Bhliana

Ní gá duit ach an fhoirm thall (ar fáil mar PDF) a chomhlánú agus an táille bhallraíochta a íoc!

Cá bhfuilimid?

6 Sráid Fhearchair,
Baile Átha Claith 2
Éire
Ríomhphost: runai@anclub.ie

Buntáistí Ballraíochta

I measc na mbuntáistí a bheidh agat mar bhall an Chlub, gheobhaidh tú lascaine idir 10% agus 20% ar dheochanna sa bheár agus lascaine de 10% ar leabhair agus rudaí eile i Siopa Leabhar Chonradh na Gaeilge! Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Cláraigh Linn. Join Our Mailing List

Seoladh Ríomhphoist/Email: